Page 1 - miÚjság április
P. 1

Pilismaróti magánkiadású, közéleti havi lap                           2022. Április

              m i Ú J S Á G


     „Az igazságot keresni, a szépséget szeretni, a jót akarni és a legjobbat tenni - ez az, amire hívatott az ember”
                                                F. Mendelssonhn-Bartholdy

                     1 éves a miÚJSÁG!               Kányádi Sándor:
                                             Április hónapja
                 Bízvást kijelenthetjük, hogy mostanra kis közsé-
                 günk kedvenc újságja lett a miÚJSÁG című ki-     Bolondos egy hónap
                 adványunk. Egy minőségi, színes, kellemes meg-      április hónapja,
                 jelenésű, változatos hírekkel, információkkal    hol kalap a fején,
                 megjelenő, nyílt, őszinte tartalommal, könnyen  hol báránybőr sapka.
                 olvasható, érthető fogalmazású lap. Összességé-
                 ben, jó érzés kézben tartani. (rólunk mondták)     Hiába próbálnád
                                             kilesni a kedvét,
                 A miÚjság mára már nem csak a Pilismaróti la-      túljár az eszeden,
                kosok    figyelmét keltette fel. Mindenkinek kö- mire észrevennéd.
                szönjük a bíztató szavakat, köszönjük, hogy kitar-
    tottak és kitartanak mellettünk!                        Köpenyegbe burkol,
    Lehetőségeinkhez képest továbbra is mindent megteszünk, hogy minden fontos    ingujjra vetkőztet:
    információt eljuttassunk Önökhöz! A korrekt tájékoztatás érdekében továbbra    mutatja a tavaszt
    is megpróbáljuk lefordítani, megmagyarázni a jogi csűrcsavarokat, utána já- hol nyárnak, hol ősznek.
    runk a hamis híreknek, bemutatjuk azokat, akik sokat tettek ezért a közösségért
    és megpróbálunk segíteni a lelki- és testi egészség megőrzése érdekében.    Búsnak teszi magát,
                                           szeme könnyben ázik,
    A miÚjságot a munkánk, mindennapi teendőink mellett szerkesztjük, így saj-   mindegyre lehunyja
    nos mi sem tudunk jelen lenni minden eseményen, ami falunkat érinti, bárho-    sűrű szempilláit.
    gyan is igyekszünk., ezért most is két szám ki maradt.
                                            Aztán gondol egyet,
    Éppen ezért továbbra is szívesen várunk minden írást, információt, ami közös-
    ségünket érinti, hiszen a tájékozódás mindenki számára fontos és sokan nem az   fülig fut a szája,
    internetről jutnak hozzá a hírekhez, hanem az újságunkon keresztül.       s ránevet a fényben
                                            hunyorgó világra
    Legyen szerkesztőtársunk! Juttassa el hozzánk írását, reklámját, bemutatko-
    zását és mi eljuttatjuk Pilismarót minden lakosának!

                                         A tartalomból:


       Szeretettel                             Önkormányzati működés    2-3

      köszöntünk        Bojtos Zsuzsanna: Áldott légy Anya!
                                         Időközi helyközi választás  4-5

       minden         Áldott légy Anya, minden földi jóval,
                    Áldott légy az összes jóságos szóval,
       Édesanyát!       Áldott légy azért, hogy életet adtál nekem,  Ön tudta?          6
                 Csak szeretném megköszönni, hogy mindig itt
                         vagy velem.           Legyen vendégünk!      7

                 Áldott légy Anya mindenért, mit értem tettél,  Bibliai gondolatok      8
                   Áldott légy azért, mert felneveltél,
               Áldott légy, hogy megbocsájtottad minden vétkemet,  Egypercesek         9
                Áldott légy, hogy adtál nekem egy csodás életet.
                                         Velünk élő történelem    10
                Végül áldott légy Anya ezért a szerető családért,
                   Áldott légy a sok elfogadott hibáért,    Egészség ötpercben      11
                  Áldott légy azért, mert mindig vársz haza,
                 Mindenért, miért szeretlek, Áldott légy Anya!
                                         Bemutatkozás         12
   1   2   3   4   5   6