Page 1 - miÚjság december
P. 1

Pilismaróti magánkiadású, közéleti havi lap                         2021. December
              m i Ú J S Á G


     „Az igazságot keresni, a szépséget szeretni, a jót akarni és a legjobbat tenni - ez az, amire hívatott az ember”
                                                F. Mendelssonhn-Bartholdy

   Ady Endre: Harang csendül…

   I.

   Harang csendül,
   Ének zendül,
   Messze zsong a hálaének
   Az én kedves kis falumban
   Karácsonykor
   Magába száll minden lélek.

   Minden ember
   Szeretettel
   Borul földre imádkozni,
   Az én kedves kis falumban
   A Messiás
   Boldogságot szokott hozni.
                      Aranyosi Ervin:           Borsiczky Imre:
                        December            Karácsony – újév
   A templomba
   Hosszú sorba'
   Indulnak el ifjak, vének,      Nézze meg az ember,   Eljön a karácsony és a sok szép lapok,
   Az én kedves kis falumban       itt van a december!   Miket bizony több világrészből kapok,
   Hálát adnak               Odakint a világ    S a könyv-ajándék, mit a hazai jóság
   A magasság Istenének.         kihűl a hideggel.   Küld: egytől-egyig megfogható valóság.
                      Nekünk kell fűteni,
   Mintha itt lenn           hogy a szív ne fázzon,   Majd az új esztendő is gyorsan beköszönt,
                                   – Kapunk jókívánságot, akár egy özönt –
   A nagy Isten              ne a tél legyen úr    Imánkban hisszük: az Isten halhatatlan,
   Szent kegyelme súgna, szállna,     az egész világon.    És a jövő, … a holnap … megfoghatatlan!
   Az én kedves kis falumban
   Minden szívben            Lelkünk csepp szikrái,
   Csak szeretet lakik máma.      lobbantsanak lángot,
                       öleljük magunkhoz       Ön tudta?
                        a fázós világot!
                                   December a latin dec-
    A tartalomból:            Lélek melegével     em ('tíz') szóból szárma-
                     gyújtsuk meg a gyertyánk,
                      mosolyunk dicsfénye,    zik, A 18. századi nyelv-
    Önkormányzati működés    2   melegebb fényt vet ránk.  újítók szerint a december:
                                   „fagyláros”. A magyar
    Dunakanyar Kultúrtáj és   3     Ha szeretet fénye    népi kalendárium
    Környezetvédelmi egyesület      szívünkből sugárzik,   „karácsony havá”-nak

    Faültetés képekben      4   lángra gyúl sok szép szív,  nevezi.
                      és már nem is fázik,
                       Átmelegszik, hittel,
    Bibilai gondolatok      5
                       ő is adni képes!
                       Szereteted eljut
    Egészség ötpercben      5
                       mások jó szívéhez.

    Egypercesek         6

    Karácsonyi szokások Pilis-  7
    maróton
    Szerkesztői rovat      8
   1   2   3   4   5   6